เกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง

ตอนนี้งงว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรกับตัวเองอยู่